Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

1. REKLAMACJA PRODUKTU

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
- pisemnie na adres: SKLEPZKOSMETYKAMI.COM.PL Jesionowa 5, 21-302 Kąkolewnica , Polska;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  biuro@sklepzkosmetykami.com.pl


2. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php


3. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:


- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  biuro@sklepzkosmetykami.com.pl

4. PO OTRZYMANIU ZWROTU KONSUMNCKIEGO DOKONUJEMY WYCENY WARTOŚCI PRODUKTÓW

  • Sklep ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty zerwania metek, zniszczenia opakowań. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Kupujący powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. 
  • Prawo do zwrotu nie przysługuje gdy przedmiotem świadczenia jest:
  • rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  • rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  • rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • Sklep pobiera wynagrodzenie, tj. opłatę manipulacyjną za obsługę zwrotów Produktów w wysokości  9,90 zł netto - opłata administracyjna za obsługę zwrotu.